Podrobienie pieczątki – skutki prawne.

Artykuł 270 kodeksu karnego określa konsekwencje dla osób, które decydują się na użyć podrobionej pieczątki do sfałszowania dokumentu. Jest to grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. Również czyny uznawane za błahe, jak na przykład podrobienie zwolnienia czy podbicie legitymacji szkolnej, podlegają ograniczeniu wolności lub jej pozbawieniu na okres do 2 lat. Już samo nieuprawnione posiadanie pieczątki jest przestępstwem z paragrafu 3 artykułu 270, karanym nawet dwuletnim pozbawieniem wolności. Reasumując. Mimo swobodnego dostępu do usługi, przestrzegamy przed bezprawnym użyciem pieczątki.

 

 

e-pieczatki24.pl ul. Mołdawska 27A/1 61-614 Poznań Tel.: 618 520 060 E-mail: biuro@e-pieczatki24.pl NIP: 972 125 19 55